התייבשות

התייבשות
מתי:

תיאור:
טיפול:
הערות:
תרופות:
תרופות הוליסטיות:
תמונות וסרטונים נוספים:
התייבשות