מצאתי עטלף, מה לעשות?

I found a bat! what should I do?

מצאת עטלף פירות?

FOUND A FRUIT BAT?

PLEASE CONTACT US

052-2355109

אנא צרו קשר

Every Minute Is Critical!

כל דקה היא קריטית!

24 שעות ביממה

24/7