top of page

עלייה לצדק

ירושלים, 6.10.16

לאחר מצעדים גדולים למען בעלי חיים שהתקיימו ברחבי הארץ, ומספר ימים אחרי ציון יום ההזדהות הבינלאומי עם בעלי החיים במשקים, תתקיים צעדת "עלייה לצדק": הצעדה הירושלמית הראשונה למען בעלי חיים.

נתכנס כולנו לצעוד בעיר המהווה מרכז תרבותי רוחני בינלאומי. עיר הבירה של ישראל, בה שוכנים בית המחוקקים, משרדי הממשלה ובית המשפט העליון. ממנה נצא בקריאה לציבור הרחב ולמוסדות השלטון להפסיק את הצריכה והתמיכה בתעשיות חסרות המצפון, המתאכזרות ומתעללות בבעלי החיים, עד שאלה יוצאו אל מחוץ לנורמה ובעתיד גם מחוץ לחוק.

נצעד יחד למענם, באחווה ובשותפות, ללא הבדלי דת, גזע, מין או מגדר, בדרישה ברורה ומובהקת: שחרור בעלי החיים.

bottom of page